Urzędy Pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel. centrala: (0-22) 755-55-86, fax: (0-22) 755-25-00
fax2: (0-22) 755-55-86 wew. 101,  e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl
http://www.pupgm.internetdsl.pl/