Wzory CV

 

Napisanie życiorysu zawodowego czy listu motywacyjnego jest ważnym krokiem w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą.

CV - Życiorys zawodowy

Wzory CV:

LM - List Motywacyjny

List motywacyjny powinien informować: dlaczego interesuje nas dane stanowisko pracy, zakład pracy oraz dlaczego uważamy, że jesteśmy najlepszymi kandydatami do tej pracy.

 Wzory LM:

Przydatne