Portal Pracownika i Pracodawcy

Na stronie

Pracodawca ma możliwość bezpłatnie zgłosić ofertę pracy. Pracobiorca (bezrobotny, poszukujący pracy) może: przeglądać aktualne oferty pracy, skorzystać z wzorów CV, uzyskać informacje jak przygotować własne CV i list motywacyjny. Ponadto na naszej stronie można uzyskać: informacje, gdzie odbyć interesujące szkolenie, adresy Urzędów Pracy, internetowe adresy przydatnych witryn.

Wskaźniki

Informacje dotyczące wysokości zasiłku dla bezrobotnych, wynagrodzeń i składek i innych wskaźników.

Szczegóły...

Infocentrum

INFOCENTRUM - Grodziskie Centrum Informacji
ul. 1 Maja 4
(budynek dworca PKP)
Grodzisk Mazowiecki
tel./fax 22 755 71 22
e-mail: infocentrum@grodzisk.pl
praca.grodzisk.pl

Wskaźniki

 

Zasiłek dla bezrobotnych:

podstawowy (100%):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 831,10 zł
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 652,60 zł

obniżony (80%):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 664,90 zł
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 522,10 zł

podwyższony (120%):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 997,40 zł
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 783,20 zł

 

Wynagrodzenia i składki:

Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2017 r.) - 2.000,00 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw.2017 r.  - 4.353,55 zł
Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999 r.) -  2,45%
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.) - 0,10%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.) - 9,00%

 

Szkolenia

 

Baza kursów i szkoleń

Ośrodki Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 9
05-800 Pruszków
ul. Armii Krajowej 46
tel. /fax (22) 758 71 60
e-mail: okz9@zdz.edu.pl
www.pruszkow.zdz.edu.pl

 

Wzory CV

Napisanie życiorysu zawodowego czy listu motywacyjnego jest ważnym krokiem w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą.

Cechy i zasady pisania CV

Pisząc życiorys, przypominamy sobie i analizujemy wszystkie wydarzenia z nasze przeszłości zawodowej, pod kątem ich przydatności na obecnym rynku pracy. Uczymy się myśleć i mówić o swoim doświadczeniu zawodowym uwzględniając te umiejętności, które będą potrzebne w nowej pracy. Działania te pogłębiają naszą wiedzę o samych sobie i w ten sposób przygotowujemy się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Życiorys jest wykorzystywany przez pracodawców w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i jest naszą wizytówką, którą zostawiamy w zakładzie pracy.

Cechy i zasady pisania życiorysu zawodowego:

 • zawiera najważniejsze wydarzenia z życia zawodowego,
 • powinien być zwięzły i przejrzysty, napisany krótko, oparty na gotowych schematach,
 • napisany prostym językiem, bez zwrotów emocjonalnych lub gwarowych,
 • starannie i estetycznie wykonany,
 • napisany w pierwszej osobie,
 • napisany zrozumiale, należy sprawdzić poprawność stylistyczną i orograficzną.

 

Stałe elementy CV

Dane ogólne:
Imię i nazwisko, adres, telefon, miejsce i data urodzenia, stan cywilny i rodzinny.
Jeżeli podajemy numer telefonu, podajmy też godziny, w jakich można się z nami kontaktować.

Kwalifikacje zawodowe:
Wykształcenie, ukończone szkoły, posiadane dyplomy, uprawnienia - z dokładnymi datami ukończenia.
Zaczynamy wymieniać od najwyższej ukończonej szkoły, następnie podajemy np. szkołę średnią lub zawodową. Nie wpisujemy "szkoła podstawowa", jeżeli mamy wykształcenie ponadpodstawowe.
Nie należy kursów podnoszących kwalifikacje łączyć ze szkołami. Jeżeli szkołę ukończyliśmy 10 lat temu, a kurs komputerowy miesiąc temu, to możemy zrobić 2 oddzielne nagłówki, np.

Wykształcenie
1988- 1990 Pomaturalne Studium Ekonomiczne

Kursy i Praktyki Zawodowe
Luty 2000 praktyka w biurze rachunkowym
Wrzesień 2003 Kurs obsługi komputera

Oceny szkolne lub wynik ukończenia studiów podajemy tylko wówczas, gdy od ukończenia szkoły upłynęło niewiele czasu, a nasze oceny były bardzo dobre.

Doświadczenie zawodowe:
Wyszczególniamy nazwę stanowiska, na którym pracowaliśmy, nazwę firmy oraz w kilku słowach podajemy swoje główne obowiązki zawodowe i osiągnięcia.
Spotkasz się z różnymi formami graficznymi sporządzania curriculum vitae. Trudno ocenić, która forma jest lepsza. Tak jak w wielu dziedzinach naszego życia panują różne "mody", tak w przypadku CV dotyczą one nie tylko układu graficznego i zawartości merytorycznej. Konwencja pisania życiorysu może być europejska-chronologiczna, zgodna z biegiem czasu, lub amerykańska, która wymaga podawania faktów w odwrotnym porządku rozpoczynając od aktualnej sytuacji, kończąc na pierwszym zatrudnieniu. Na pierwszym miejscu umieszczamy ostatnią pracę, następnie przedostatnią i kolejno dochodzimy do pierwszej pracy. W życiorysie chronologicznym nie może być luk w zatrudnieniu. Jeżeli mieliśmy przerwę w pracy, wpisujemy, od kiedy, do kiedy i powód przerwy. Część osób wybiera pisanie tzw. życiorysu funkcjonalnego, w którym opisuje się doświadczenia zawodowe i podaje firmy i stanowiska pracy, ale bez dat. Ten rodzaj życiorysu używany jest często przez osoby, które mają różne specjalności zawodowe, przez osoby wracające do pracy po dłuższej przerwie, przez absolwentów szkół. Jeżeli posiadamy różne specjalności zawodowe, to starajmy się na pierwszym miejscu umieszczać te, które mają największe znaczenie dla pracodawcy, do którego się zgłaszamy.
Opis czynności i osiągnięć w pracy powinien być konkretny i rzeczowy. Pracodawca szuka w życiorysie, w jaki sposób kandydat przyczynił się do sukcesu poprzedniej firmy oraz jak może wpływać na powodzenie firmy obecnej. Osoby, które maja dłuższe przerwy w pracy, np. z powodu bezrobocia lub urlopu wychowawczego, a które w tym czasie wykonywały czynności podnoszące ich umiejętności, powinny zamieścić je, zaznaczając:

1998-2002 Urlop wychowawczy - roznoszenie ulotek

Absolwenci opisują w tym miejscu wszystkie doświadczenia zawodowe lub organizacyjne, jakie zdobyli w czasie praktyk, pracy wakacyjnej, działalności społecznej.

Dodatkowe kwalifikacje:
Znajomość języków obcych, umiejętność maszynopisania, obsługi komputera, faksu, ksero

Zainteresowania:
Umieszczanie ich nie jest konieczne, szczególnie, gdy mamy typowe zainteresowania; warto podać te, które podnoszą naszą wartość jako pracownika np. działalność społeczna.

Referencje:
Mogą być wystawione przez byłego pracodawcę, organizację społeczną

 

List motywacyjny powinien informować: dlaczego interesuje nas dane stanowisko pracy, zakład pracy oraz dlaczego uważamy, że jesteśmy najlepszymi kandydatami do tej pracy.

Cechy i zasady pisania LM

Zasady pisania listu motywacyjnego:

 1. List motywacyjny powinien być przejrzysty rzeczowy i zwięzły.
 2. Sposób, w jaki przedstawisz siebie w liście zdecyduje czy pracodawca zaproponuje ci rozmowę kwalifikacyjną czy też nie.
 3. List może być napisany odręcznie, ale pismo musi być czytelne. Należy pisać starannie, list nie może być poplamiony ani pognieciony. Sprawdź pisownię wyrazów, których nie jesteś pewien.
 4. List motywacyjny może być napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie lub wysłany z własnej inicjatywy do firmy, w której chcielibyśmy być zatrudnieni.

Cechy listu motywacyjnego:

 • treść - bezpośrednia, zachęcająca do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
 • stanowczy - należy zdecydowanie formułować prośbę, nie należy przyjmować proszącego tonu,
 • grzeczny - występujesz w roli przyszłego pracownika,
 • profesjonalny - dotyczy tylko kwestii zawodowych,
 • wierny twej osobowości - zachowaj swój styl,
 • atrakcyjny - zainteresuj czytelnika,
 • zwięzły - nie powtarzaj życiorysu,
 • tworzy pozytywny obraz twojej osoby.

 

Schemat listu motywacyjnego

Przykładowy list motywacyjny

Słowa przydatne do wykorzystania w liście motywacyjnym lub życiorysie

użyteczne czasowniki:
dokonywać, zarządzać, analizować, budować, stać na czele, obserwować, organizować, uczestniczyć, określać, kwalifikować, upoważniać, naprawiać, odrestaurować, sprzedawać, rozszerzać rynek, specjalizować, dozorować, doglądać, szkolić, składać się, polegać, kontrolować, koordynować, tworzyć, projektować, udoskonalać, kierować, zakładać, wprowadzać, ustalać, rozszerzać, rozpowszechniać, prowadzić, być przewodnikiem, wykonywać, zapoczątkować, wtajemniczyć, osiągnąć

użyteczne przymiotniki:
ekonomiczny, skuteczny, sprawny, komunikatywny, kompetentny, zdolny, uzdolniony, pewny, stanowczy, osiągający dobre wyniki, produktywny, wydajny, biegły, sprawny, pożyteczny, korzystny, pomysłowy, zaradny, stabilny, stały, uwieńczony powodzeniem, zwinny, bystry, wszechstronny, bezkonfliktowy, doświadczony, posiadający praktykę, konsekwentny, kontrolowany, ulepszony, wyspecjalizowany, doskonalony, naprawiony, oddany, terminowy, współpracujący, kooperujący, solidny, rzetelny, szybko uczący się

Przykłady umiejętności do wykorzystania w liście motywacyjnym lub życiorysie

potrafię doradzać ludziom, organizować zespoły ludzi do pracy, przygotowywać dane numeryczne, sprawdzać zgodność, prowadzić archiwum, dawać korepetycje, doskonale liczyć, konstruować budynki, przygotowywać dokumentację, koordynować pracę, korespondować z klientami, delegować odpowiedzialnie, rozdzielać informację, zdolność uczenia się, umiejętnie rozwiązywać konflikty, wydawać dokumenty, pomagać narzekającym klientom, sprawdzać, interpretować dane, robić wywiady, sporządzać protokoły, przekonywać innych, planować porządek dzienny, przygotowywać diagramy, znam programowanie komputerowe, promować wydanie, ochraniać ubogich, zdobywać pieniądze, notować dane, rejestrować, prowadzić spotkania, sprzedawać produkty, obsługiwać klientów, przygotowywać pokazy, mówić do ludzi, nadzorować personel, uczyć, zarządzać personelem, motywować innych, operować przyrządami, mediować

Urzędy pracy

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. Daleka 11A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. centrala: (0-22) 755-55-86
fax: (0-22) 755-25-00
fax2: (0-22) 755-55-86 wew. 101

e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl
http://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/

Linki

PRACA W POLSCE

PRACA ZA GRANICĄ

People
P.B.A. Doradztwo Personalne
IPK Sp. z o. o.
HRC - Doradztwo personalne
Go Up Polska
Biggram S. A.
Antal International
MercuriUrval
ManPower - Praca czasowa, rekrutacja
JobCenter.com.pl
Randstad Polska
HR Internal
Human Resources International
InfoPraca
Ernst & Young
Pracuj.pl
Gazeta Wyborcza/Praca
Jobs.pl
Onet.pl
Money.pl
CV Online
Best Oferta
Astroman
Wakat
Bank danych o inżynierach
Gratka.pl
HRK
Grafton.pl
Naj.com.pl
Foster
niania.pl
allthejobs.pl

Australia i Nowa Zelandia
Immi.gov.au - serwis australijski imigracyjny
Mycareer.com.au - serwis australijsko-nowozelandzki
Workingin.com - wspólna baza ofert dla Australii i Nowej Zelandii

Irlandia
Fas.ie - urząd ds. szkolenia i zatrudnienia

Holandia
Bestjob.nl - serwis o pracy
Stepstone.nl - holenderska wersja międzynarodowego portalu rekrutacyjnego

Hiszpania
Monster.es - hiszpańska wersja międzynarodowego portalu o pracy
Mtas.es - strona hiszpańskiego ministerstwa pracy

Francja
Anpe.fr - oferty zatrudnienia we Francji
Travail.gouv.fr - strona francuskiego ministerstwa pracy

Belgia
Stepstone - belgijska odnoga międzynarodowego portalu pracy
Meta.fgov.be - strona belgijskiego ministerstwa pracy

Kanada
Workinfonet.ca - serwis o pracy
Monster.ca - seriws o pracy

Niemcy
Arbeitsamt.de - niemiecki urząd pracy
Job-future.de - serwis o pracy
Stepstone.de - serwis o pracy

Szwecja
Regeringen.se - strona rządowa

USA
Dol.gov - departament zatrudnienia
Bls.gov - departament pracy
Vault.com - Portal komercyjny, zwłaszcza dla średniej kadry
Careerexchange.com - praca w USA i Kanadzie

Wielka Brytania
Technojobs.co.uk - praca w IT

Europa
pracazagranicaodzaraz.pl - Wszystkie oferty pracy za granicą w jednym miejscu!

EURES

EURES to sieć publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na unijnym rynku pracy, której celem jest międzynarodowe pośrednictwo pracy oraz informowanie o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii, więcej...

Agencje pośrednictwa

Adecco Poland
Al. Wojska Polskiego 16A lok 44
05-800 Pruszków
tel.  22 738 88 20, -21, -30
www.adecco.pl

JAGA Temp Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 9A
05-870 Błonie
tel. 22 722 45 96;
532 621 541
praca@jagatemp.pl
jagatemp.pl

Job Impulse Polska Sp. z o.o.
Plac Zygmunta Starego 17
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 517-811-255
asadowska@job-impulse.pl
job-impulse.pl

Manpower Sp. z o.o.
ul. Żyrardowska 35
Grodzisk Mazowiecki
tel: 22 487 52 98
Grodzisk.Zyrardowska@manpower.pl
www.manpower.pl

MK KADRY Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Brzezińskiego 26
tel. 22 728 45 13
mkkadry.pl

Partner sp. j.
ul. 3 Maja 8
05-800 Pruszków
tel. 504 009 901, 506 047 950
partnerpraca.pl

Randstad Polska sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 33
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 75 95, 22 755 56 27
grodzisk@pl.randstad.com
www.randstad.pl

Randstad Polska sp. z o.o.
ul. Zachodnia 1
Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 670 74 04
kom.: 695 404 604 i 605 036 994

Work Express Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 11A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 724 40 10
grodzisk@workexpress.pl
workexpress.pl

WYG HR Consulting Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel. 22 492 73 92
warszawa@wyghr.pl

Na górę