Strona Główna

 • INFORCENTRUM - Grodziskie Centrum Informacji
 • ul. 1 Maja 4 Grodzisk Mazowiecki (budynek dworca PKP)
 • tel./fax (0 prefiks 22) 755-71-22
 • e-mail: infocentrum@grodzisk.pl
 • www.praca.grodzisk.pl

Wskaźniki:

Zasiłek dla bezrobotnych:

podstawowy (100%):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 831,10 zł
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 652,60 zł

obniżony (80%):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 664,90 zł
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 522,10 zł

podwyższony (120%):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 997,40 zł
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 783,20 zł

Wynagrodzenia i składki.

Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2017 .r) 2.000,00 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw.2017 r. 4.353,55 zł

Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.) 2,45%

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.) 9,00%
Na stronie praca.grodzisk.pl

Pracodawca ma możliwość:

Pracobiorca (bezrobotny, poszukujący pracy) może:

 • przeglądać aktualne oferty pracy
 • skorzystać z wzorów CV
 • uzyskać informacje jak przygotować własne CV i list motywacyjny

Ponadto na naszej stronie można uzyskać:

 • informacje, gdzie odbyć interesujące szkolenie,
 • adresy Urzedów Pracy,
 • internetowe adresy przydatnych witryn